Balance Čchi

Není to sval sám o sobě, který je rigidní a stažený.
Je to Čchi i energie, která drží svaly rigidní a stažené.
Energie Čchi je životní energie, je to energie každé živoucí bytosti.

Způsob, jak uvažuje naše západní medicína o bolavých či ztuhlých svalech je,
že sval sám o sobě je namožený nebo zkrácený. Příčinu můžeme přičíst stimulaci nervového systému nebo poukazujeme na bolestivost orgánu či nehodu. Léčí se sval,
jeho umístění a místo jeho upínání. Taktéž léčíme pletenec nervů různými metodami včetně masáží, teplem, zvukem, protahováním či manipulací s tělem atd.
Vše se zdá být v pořádku a jasné, ale

…to není sval sám o sobě, který je nepružný či stažený. Je to energie Čchi, která je v dané oblasti nahromaděná a drží svaly nepružné a stažené. Tato energie musí být uvolněna, rozprouděna a očištěna, aby se znovu obnovil její tok v těle a tím se uvolnilo nahromaděné přetížení v bolavé oblasti.