Zásady ochrany osobních údajů

Milí klienti, respektuji vaše soukromí a zpracovávám osobní údaje v souladu se zákony. Níže jsou uvedeny informace, jaké a jak osobní údaje zpracovávám a za jakými účely.

Já, Gabriela Sovadinová, IČ: 62359410, J. Ziky 1943/24, Ostrava 8, jsem provozovatelem webových stránek balancnitechniky-ostrava.cz, a zároveň jsem správcem osobních údajů, které jste mi poskytli prostřednictvím této webové stránky, a to přihlášením se na kurz, seminář, či jinou aktivitu, nebo objednáním se na regenerační a rekondiční služby, které vykonávám,  ve smyslu právních přepisů.

Dbám na ochranu veškerých osobních údajů, které mi poskytnete. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito zásadami.

Internetové stránky, stejně jako informace v nich obsažené nebo informace získané od návštěvníků jsou umístěny na technickém zařízení společnosti Stable.cz s.r.o., která je provozovatelem free webhostingu Endora.cz. Jejich zásady ochrany osobních údajů naleznete na:
https://www.endora.cz/podpora/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

Toto prohlášení se nevztahuje a není platné pro jiné webové stránky. Neodpovídám ani neručím za zásady nebo za zpracování osobních údajů na jiných webových stránkách, u obchodních partnerů, na sociálních sítích, u jiných subjektů nebo u třetích stran.

Před tím, než mi poskytnete své osobních údaje, si prosím přečtěte tyto zásady ochrany osobních údajů a používání cookies.

Osobní údaje a účely jejich zpracování

Osobními údaji se rozumí jakékoliv informace nebo jejich vzájemná kombinace, pomocí nichž lze jednoznačně identifikovat fyzickou osobu, např. jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, počítačová IP adresa, zdravotní stav apod.

Můžu vás požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech, například přihlášením se na kurz, seminář, přednášku, jinou aktivitu nebo objednáním se na relaxační a regenerační služby, které poskytuji. Osobní údaje, které mi poskytnete, zpracovávám v rozsahu nezbytném pro naplnění dané aktivity, v jejíž souvislosti jste mi své osobní údaje poskytli, a pro účely uvedené níže.

Shromažďování a využívání osobních údajů

Shromažďuji pouze takové osobní údaje, které mi dobrovolně poskytnete jako návštěvník mých webových stránek nebo jako zákazník, a které se týkají činností, které vykonávám.

Shromážděné osobní údaje mohou obsahovat:

Údaje osoby (např. titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk, zaměstnání, adresa bydliště, kontaktní adresu apod.)

Elektronické údaje (např. elektronické soubory cookies, informace o internetovém prohlížeči, počítačová IP adresa, doména apod.)

Kontaktní údaje (např. adresa bydliště, pracoviště nebo jiná kontaktní adresa, e-mail, telefon apod.)

Další blíže nespecifikované informace předané v souvislosti s objednávkou nebo poskytnutím služeb (např. zdravotní stav pro účely poskytnutí regeneračních či relaxačních služeb).

Osobní údaje shromažďuji zejména pro tyto níže uvedené účely:

Zpracování požadavků, žádostí, dotazů, a to telefonicky nebo emailem, případně poštou nebo osobně včetně zaslání nebo předání zpětné informace.

Poskytování dodatečných informací v souvislosti s dotazy, požadavky, žádostmi, a to telefonicky nebo emailem, případně poštou nebo osobně včetně zaslání zpětné informace.

Realizace služeb dle objednávky nebo smlouvy včetně zaslání zpětné informace,

Zajišťování spokojenosti zákazníků se službami a zkvalitňováním služeb,

Vyhodnocení případných žádostí o spolupráci,

Zajišťování spokojenosti uživatelů s www stránkami a zkvalitňování jejich obsahu a funkcí.

Poskytnuté kontaktní údaje můžu v budoucnu použít k dalšímu kontaktu souvisejícího s informováním o dalších kurzech, seminářích či jiných aktivitách, včetně kontaktu elektronickými prostředky. To platí pro kontaktní údaje poskytnuté v jakékoliv souvislosti, včetně přihlášení na kurz, semináře, objednáním na relaxační a regenerační služby, které vykonávám.

Registrací na kurz, semináře nebo jiné aktivity vaše kontaktní údaje zařazuji do databáze účastníků kurzů, seminářů a jiných realizovaných aktivit.

Informace a údaje, které jste mi poskytli, o naší vzájemné komunikaci a o účasti na aktivitách, vaši adresu, telefon, e-mail, váš věk a profesi (jestliže jste mi tyto údaj poskytli). Tyto údaje používám za účelem provádění analýz a dalšího rozvoje aktivit.

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nelze zajišťovat realizace služeb. Žádné získané osobní údaje neprodávám třetím stranám za úplatu ani nepronajímám třetím stranám za úplatu.

Fotografická dokumentace, reference a zpětná vazba

Pouze na základě vašeho souhlasu můžu využít vaše fotografie, případně reference a zpětné vazby,
a to do doby, pokud to sami neodvoláte.

Sdílení se třetími osobami

Neposkytuji vaše osobní ani kontaktní údaje třetím osobám, s výjimkou údajů, které je třeba ze zákona sdílet pro účetnictví.

Dotazy a oprava osobních údajů

Pokud se budete chtít na mě obrátit v průběhu zpracování vašich osobních údajů, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 603276572, nebo emailem: gabisov@email.cz.

Dotazy ohledně vašich osobních a kontaktních údajů, které archivuji, můžete kdykoliv zaslat na e-mail gabisov@email.cz. Na stejné adrese můžete požádat o úpravu svých osobních údajů nebo se zeptat na to, jaké vaše osobní a kontaktní údaje zpracovávám. V takovém případě budu požadovat prokázání vaší totožnosti.

Přejete-li si aktualizovat své osobní údaje v databázi, kontaktujte mě přes e-mail: gabisov@email.cz. Požádat o smazání svých osobních nebo kontaktních údajů z databáze účastníků seminářů včetně relaxačních a regeneračních služeb, můžete zasláním tohoto požadavku na e-mail : gabisov@email.cz

Doba zpracování vašich osobních údajů

Osobní a kontaktní údaje, které jste mi poskytli, zpracovávám obecně po dobu pěti let od jejich poskytnutí nebo od ukončení kurzu, semináře nebo jiné realizované aktivity, pro kterou jste mi osobní údaje poskytli, s následujícími výjimkami, a to pokud výslovně nepožádáte o odstranění údajů,
jsou tyto pouze opatřeny informací, že si již nepřejet nic zasílat. K úplnému odstranění dojde pět let po ukončení kontaktu.

Zabezpečení

Přijala jsem dostatečná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních a kontaktních údajů. Pokud jste mým zákazníkem či klientem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nevyhnutelně potřebuji, abych vyhověla zákonným povinnostem pro vystavení a evidenci daňových dokladů.

Přístup externích spolupracovníků – účetní – k vašim osobním a kontaktním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány státním orgánům v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Zásady používání souborů cookies

Elektronický soubor cookies je krátký textový dokument, který může zaznamenávat vaši aktivitu na navštívená www stránce. Do tohoto dokumentu může být uložena informace o daném návštěvníkovi, např. určitá nastavení prohlížeče, jazyk stránek, aktivity na stránce apod. Cookies umožňují personalizovat obsah stránek za účelem lepšího cílení reklam, k analýze návštěvnosti stránek nebo pro využití ve spojení s jinými marketingovými nástroji. Na www stránkách mohou být využívány tyto systémy reklamy nebo marketingové nástroje: např. Google Analytics a AdWords, Seznam.cz Sklik, Facebook, Instagram a další.

Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, můžete je zakázat v nastavení prohlížeče. V takovém případě pak nemusí správně fungovat některé funkce www stránek.

Sociální sítě nebo jiné aplikace třetích stran

Www stránky mohou být napojeny na sociální sítě např. Facebook, Instagram, Twitter a další, nebo mohou využívat jiné interaktivní aplikace třetích stran, např. pro přehrávání videí např. YouTube a další, pro zobrazování fotogalerií a podobně.

Aktualizace

Tento dokument může být aktualizován, doplněn nebo změněn. Návštěvníkům www stránek doporučuji, aby pravidelně kontrolovali aktualizace znění tohoto dokumentu.